Localización

A Sociedade esta na comarca do Ulla-Umia. Está situado no tramo baixo do rio Umia.

Os terreos que compoñen a sociedade son eminentemente monte baixo e terras de cultivo, ainda que o abandono das actividades agrarias está reportando un gran aumento de matorral en zonas de barbecho.

As pricipais especies arboreas son os pinos (pinus pinaster)e os eucaliptos (Eucalytus globulus) que forman masas entremezcladas. Tamen abondan os carballos, os castaños así como os bidueiros.

A temperatura media anual e de 13,9 ºC

Os Limites do Tecor de Portas son os seguintes:

  • Norte: Rio Umia
  • Sur: Meis e Barro
  • Leste: Moraña e Caldas de Reis
  • Oeste: Rio Umia, Meis e Vilanova de Arousa.


Ver Tecor Portas en un mapa más grande
TECOR DE PORTAS Rapeira, 26 • 36658 Portas • Pontevedra
Telf. 606 856 853 • Email. info@tecorportas.com
Diseño y desarrollo NOVOSmedios