XESTIÓN CINEXÉTICA NO TECOR

Hoxe en día non se percibe a caza senón é ligada a Xestión . O resultado desta xestión determinará os excedentes de animais subceptibles de ser aproveitados cinexeticamente.

Dentro das limitacións propias, tanto materiaís como económicas, a Sociedade de Caza de Portas entende que é fundamental Xestionar para poder Cazar.

Dentro das NORMAS XERAÍS encamiñadas a conservación e mellora das poboacións de fauna salvaxe a Sociedade de caza contempla medidas con carácter xeral como son:

  • Cupos de Capturas.
  • Reducción de Xornadas de caza, en tempada hábil de menor so se caza os Domingos e Festivos.
  • Realización de Xornadas de Divulgación.

A continuación detallamos algunhas das actuacións especificas levadas a cabo nos últimos anos, pero antes queríamos deixar constancia que una das asignaturas pendentes en esta Sociedade de Caza e a posibilidade de realizar mediante métodos legales e selectivos un eficiente control de predadores oportunistas, pois as poboacións de gatos e cans asilvestrados son un importante handicap a hora de realizar una xestión eficaz, incluso a veces votan por terra todo o esforzo realizado.

Outro dos aspectos a ter en conta nun futuro inmediato é a enorme proliferación de aves rapaces, que de non adoptar ningunha medida convertiranse nun grave problema para o equilibrio ecolóxico da zona.

 

TECOR DE PORTAS Rapeira, 26 • 36658 Portas • Pontevedra
Telf. 606 856 853 • Email. info@tecorportas.com
Diseño y desarrollo NOVOSmedios