XESTIÓN CINEXÉTICA NO TECOR > Migratorias

Sociedade de caza de Portas tódolos anos solicita o aproveitamento extraordinario de Agacha e Agachadiza que contempla a Orden de Vedas para que os seus socios poidan desfrutar da entrada de migratorias no Tecor, habitualmente suele ser bastante satisfactoria e regular

En canto a Paloma Torcaz cada vez maís aprecianse unha maior cantidad de exemplares que escollen os nosos montes para anidar, o que conleva un aumento exponencial das suas poboacións.

TECOR DE PORTAS Rapeira, 26 • 36658 Portas • Pontevedra
Telf. 606 856 853 • Email. info@tecorportas.com
Diseño y desarrollo NOVOSmedios