XESTIÓN CINEXÉTICA NO TECOR > Coello

As poboacións de coello no Tecor veñense mantendo os ultimos anos dentro duns niveís aceptables, esta especie é a que acapara a maior parte de actuacións encamiñadas a fomentar a sua recuperación poblacional:

  • Cria de Coellos Xenéticamente Puros en Semiliberdade
  • Construcción de biotopos artificiais
  • Repoboacións con sistemas de adaptación
  • Desbroces de matorral
  • Realizaciones de siembras
TECOR DE PORTAS Rapeira, 26 • 36658 Portas • Pontevedra
Telf. 606 856 853 • Email. info@tecorportas.com
Diseño y desarrollo NOVOSmedios